www.vetrogeneratori.co.rs
Sitemap I I  
 
 
Vetrogeneratori manjih snaga
koji nisu priključeni na mrežu
   
Na osnovu dosadašnjih iskustava kompanije Telefon inženjering doo, područje Srbije ima dobre potencijale za ugradnju vetrogeneratora . Svaki predeo Srbije je specifičan i jako je bitno da se pre ugradnje vetrogeneratora ispita brzina vetra. Dešava se da lokacije koje su udaljene samo 100 m jedna od druge daju u velikoj meri različite podatke o brzini vetra. Kod vetrogeneratora manjih snaga i sam stub za takve vetrogeneratore je manji, obično do 12 m, pa je i uticaj površine zemlje jako velik. Ako može da se bira lokacija, onda je to sigurno predeo udaljen od šume, objekata... Najbolje je da bude brisan prostor bez ikakvih prepreka.

Izbor akumulatora kod ovakvih sistema je jako bitan. Potrebno je da akumulatori imaju dug vek trajanja, preko 10 godina. Naravno, ako obezbedimo dobre uslove za akumulatore, da nisu izloženi ekstremno niskim i ekstremno visokim temperaturama, možemo povećati životni vek istih. Regulator punjenja reguliše donju i gornju granicu napunjenosti tako da ne može doći do preteranog punjenja kao ni preteranog pražnjenja akumulatora
   
Uticaj površine zemljišta na brzinu i kvalitet vetra
Da bi se smanjio uticaj prepreka na brzinu vetra, vetrogeneratore je potrebno podići na visinu iznad prepreke.