Sitemap I I  
 
Telefon Inženjering d.o.o.
 
 
 
Telefon Inženjering d.o.o. svoju delatnost zasniva na projektovanju i izvođenju radova bilo da je reč o instalacijama “slabe” struje ili o energetskim instalacijama. Jedna smo od vodećih kompanija u Srbiji koja se bavi praktičnom primenom alternativnih izvora električne energije. U ovom trenutku možemo da ponudimo fotonaponske panele i prateću opremu raznih proizvođača koju direktno uvozimo i samostalno instaliramo. Pored instalacije manjih solarnih sistema za vikendice, kuće i plovne objekte, u mogućnosti smo da izvedemo radove i za veće sisteme kao što je solarna elektrana sa snagom od više desetina kWh kao i izradu napajanja solarnim panelima u oblasti telekomunikacija i javne rasvete.


Naše znanje i iskustvo upotpunjeno je izradom “pametnih” instalacija u objektu Balkanska 2. Izradom instalacija optičkih kablova u objektu Dimitrija Tucovića 28A u Beogradu, postajemo prva kompanija koja je izvela FTTH - instalacije (optički kabl direktno do stana korisnika). Trenutno u referencama imamo preko 1000 urađenih objekata raznih instalacija (telefonskih, interfonskih, video nadzora, kontrole pristupa, protivpožarne zaštite, energetskih instalacija, TT mreža...).

 
 
 
 
   
Telefon-Inženjering
Office adresa Ugrinovački put 95T , 11080 Zemun
tel: (+381 11) 316-95-99
fax: ( +381 11) 316-95-39
E-mail: office@telefon-inzenjering.co.rs
web site: www.telefon-inzenjering.co.rs
Kliknite na sliku za prikaz u većoj dimenziji
 
   
Telefon-Inženjering
Direktor- Nikola Šakan, ing.
adresa: Ugrinovački put 95T , 11080 Zemun
tel: (+381 11) 316-95-99 fax: ( +381 11) 316-95-39 mob: (+381 62) 296-280
E-mail:nikola.sakan@telefon-inzenjering.co.rs
web site: www.telefon-inzenjering.co.rs
   
 
   
Telefon-Inženjering
Finansijski direktor- Slobodanka Kalanj
tel: (+381 11) 316-95-99
mob: (+381 62) 296-281
E-mail:

slobodanka.kalanj@telefon-inzenjering.co.rs

web site: www.telefon-inzenjering.co.rs
   
 
   
Telefon-Inženjering
Telefon-Inženjering
Office - Biljana Begović
tel: (+381 11) 316-95-99
mob: (+381 62) 296-287

E-mail: office@telefon-inzenjering.co.rs

web site: www.telefon-inzenjering.co.rs
   
 
   
Telefon-Inženjering
Projekt menadžer- Dalibor Jovičić
tel: (+381 11) 316-95-99
fax: ( +381 11) 316-95-39
mob: (+381 62) 296-283
E-mail:

dalibor.jovicic@telefon-inzenjering.co.rs
web site: www.telefon-inzenjering.co.rs