Sitemap I I  
 
 
Ekonomska isplativost
korišćenja vetrogeneratora u Srbiji
   
Na osnovu dosadašnjih iskustava u gradnji vetrogeneratora snage preko 500kW, došlo se do orijentacione vrednosti investicija od oko 700 do 1000 € po instaliranom kW. Troškove ugradnje vetrogeneratora su investicioni kao i troškovi kasnijeg održavanja. Investicioni troškovi se kreću od 75% do 90% ukupnih troškova. Investicioni troškovi su troškovi izgradnje vetrogeneratora, uključujući troškove izgradnje pristupnih puteva, ukoliko je potrebno, i troškove priključivanja na elektroenergetski sistem. Obično su lokacije sa povoljnim uslovima za gradnju farme vetrenjača udaljene od drumskih i energetskih magistrala i to povezivanje utiče na povećanje investicionih troškova. Povećavanjem brzine vetra, raste koeficijent korisnog dejstva što postavlja zahtev za podizanjem visokih stubova.
Takođe, energija iz vetrogeneratora se obično proizvodi bliže potrošačima čime se smanjuju gubici u prenosu električne energije i ovako dobijena energija ima povećanu konkurentnost. Ako uzmeno jedan vetrogenerator snage 1MW on će na prosečnoj brzini vetra od 6m/s proizvoditi godišnje oko 2000MWh električne energije. To je dovoljno za podmirenje oko 500 prosečnih četveročlanih domaćinstava. Sa cenom od 0,095 evra/kWh, predviđenom uredbom o merama podsticaja za povlašćene proizvođače u Srbiji, dolazimo do cifre od oko 200.000 evra za količinu proizvedenih kWh godišnje. Tako dolazimo do računice da je isplativost ugradnje vetrogeneratora snage 1 MW, ako uzmemo u obzir da je prosečna brzina vetra oko 6 m/s, oko 5 godina. Naravno, period isplativost ugradnje vetrogeneratora na lokaciji gde je prosečna brzina vetra preko 6 m/s je mnogo kraći.